Đối tượng bảo hộ quyền sỡ hữu trí tuệ

article thumbnail

Theo điều 3, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: 1 [ ... ]    Dịch vụ cấp mới sổ đỏ nhà đất

    article thumbnail

    Tư vấn nhà đất, làm sổ đỏ, tranh chấp đất đai Bạn có nhu cầu cấp sổ đỏ lần đầu, sang tên sổ đỏ, hợp th [ ... ]